85 درصد مبلغ فاکتور با اعتبار و 15 درصد آن بصورت نقدی (پرداخت آنلاین) دریافت می گردد.

خدمات ( نمایش همه )

بازی کار ما می توانیم

200,000 تومان

اتمام سانس

اعزام گروه سرود توسط انجمن سرود انقلاب

300,000 تومان

اتمام سانس

گروه نمایشی عمو نواب و آقا ماشاالله

600,000 تومان

اتمام سانس

اعزام گروه سرود توسط انجمن مربیان سرود مشهد

400,000 تومان

اتمام سانس

قصه گویی و اوریگامی

130,000 تومان

اتمام سانس

مسابقه ی چند رسانه ای

200,000 تومان

اتمام سانس

نمایش عروسکی گروه تبسم

300,000 تومان

اتمام سانس

اعزام مبلغ (سخنران)

100,000 تومان

اتمام سانس

نمایش چند رسانه ای یار همیشه همراه

400,000 تومان

اتمام سانس

روایتگری چند رسانه ای شهدا و دفاع مقدس(پرده خوانی دیجیتالی)

400,000 تومان

اتمام سانس

معرفی سردار در قالب هنر کاغذ و قیچی

200,000 تومان

اتمام سانس

اعزام راوی دفاع مقدس

120,000 تومان

اتمام سانس

بابازی

150,000 تومان

اتمام سانس

روایتگری و پرده خوانی

100,000 تومان

اتمام سانس

اعزام قاری قرآن

100,000 تومان

اتمام سانس

خیمه حاج قاسم

220,000 تومان

اتمام سانس

گروه نمایش +خنده

400,000 تومان

اتمام سانس

اجرای جنگ

300,000 تومان

اتمام سانس

پرده خوانی بچه های انقلاب

200,000 تومان

اتمام سانس

قصه و بازی سیب مهربانی

150,000 تومان

اتمام سانس

شهریار سرزمین من

150,000 تومان

اتمام سانس

اجرای داستان بازی های انقلابی

150,000 تومان

اتمام سانس

قصه گویی، بازی و کاردستی با موضوع پیشرفت های انقلاب اسلامی

150,000 تومان

اتمام سانس

اجرای جنگ معارفی

200,000 تومان

اتمام سانس

اعزام مجری

500,000 تومان

اتمام سانس