تماس با ما


جهت ارتباط با ما اعم از پشتیبانی سامانه، ارائه انتقادات و پیشنهادات میتوانید از ایمیل و شماره ارائه شده استفاده نمایید.  اطلاعات تماس:

  آدرس

  خراسان رضوی مشهد استان: خراسان رضوی، شهرستان : مشهد، بخش : مرکزی، شهر: مشهد، محله: امام رضا(ع)، خیابان عین خوش [خرمشهر 11]، خیابان عین خوش 10 [امام رضا 35]، پلاک: -28.0، طبقه: همکف،

  تلفن

  05138558013

  پست الكترونیكی

  farhangup[at]iran.ir

  ساعت پاسخگویی

  9 الی 17