خدمات ( ویژه مشهد مقدس )

اعزام راوی دفاع مقدس
50,000 تومان

خرید

چایخانه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام
50,000 تومان

خرید

محتوایی چند رسانه ای جهاد تبیین
150,000 تومان

خرید

ارایه کارگاه آموزشی خلاقیت و مهارت های بنیادین ...
٪75
200,000 50,000 تومان

خرید

چگونه رسالت خویش را بشناسیم؟
٪50
200,000 100,000 تومان

خرید

کارگاه گفتگو در مورد چرایی و ماهیت انقلاب
٪40
200,000 120,000 تومان

خرید

طراحی پوستر ، فیلم برداری ، تدوین
٪50
250,000 125,000 تومان

خرید

اعزام قاری قرآن
٪40
250,000 150,000 تومان

خرید

پرده خوانی
٪40
250,000 150,000 تومان

خرید

درجستجوی شخصیت
٪25
200,000 150,000 تومان

خرید

روایتگری خواهران شهدا
٪25
200,000 150,000 تومان

خرید

باشگاه پرورش حافظه
٪40
300,000 180,000 تومان

خرید

آموزش سواد رسانه و فضای مجازی
٪50
400,000 200,000 تومان

خرید

اعزام مربی بازی
٪33
300,000 200,000 تومان

خرید

اعزام مربی قصه گویی
٪33
300,000 200,000 تومان

خرید

چگونه کارافرین شویم؟
٪87
1,500,000 200,000 تومان

خرید

قهرمان کارآفرین
٪60
500,000 200,000 تومان

خرید

کارآفرین شو
٪60
500,000 200,000 تومان

خرید

گروه قصه گویی اوریگامی قاصدک
٪20
250,000 200,000 تومان

خرید

نمایش عروسکی
٪50
400,000 200,000 تومان

خرید

سمینار فن بیان و سخنوری
٪50
500,000 250,000 تومان

خرید

معجزه ارتباط موثر و خلاق با فرزندان
٪50
500,000 250,000 تومان

خرید

استعداد سنجی و نخبه پروری
٪57
700,000 300,000 تومان

خرید

پرده خوانی و مسابقات چند رسانه ای
٪40
500,000 300,000 تومان

خرید

کارگاه سواد رسانه ای
٪57
700,000 300,000 تومان

خرید

لیگ بازی های فکری
٪33
450,000 300,000 تومان

خرید

معرفی سردار در قالب هنر کاغذ و قیچی
٪40
500,000 300,000 تومان

خرید

نمایش عروسکی گروه تبسم
٪40
500,000 300,000 تومان

خرید

تبدیل مهارت به درآمد
٪30
500,000 350,000 تومان

خرید

تربیت جنسیتی وجنسی نوجوان
٪30
500,000 350,000 تومان

خرید

تربیت عاطفی وجنسی فرزندم
٪30
500,000 350,000 تومان

خرید

اعزام گروه سرود
٪20
500,000 400,000 تومان

خرید

اعزام گروه سرود خواهران
٪50
800,000 400,000 تومان

خرید

پرده خوانی چند رسانه ای
٪20
500,000 400,000 تومان

خرید

خودشناسی، هویت یابی و خود ارزشمندی
٪43
700,000 400,000 تومان

خرید

سفر به دنیای درون!
٪80
2,000,000 400,000 تومان

خرید

اعزام گروه سرود
٪37
800,000 500,000 تومان

خرید

عادتسازی به مطالعه و کتابخوانی
٪67
1,500,000 500,000 تومان

خرید

نمایش طنز عمو جعفری و آقا باریکلا
٪29
700,000 500,000 تومان

خرید

عمو توانا و هدهد خوشخبر
٪0
600,000 600,000 تومان

خرید

بازیکار قهرمان من
٪18
850,000 700,000 تومان

خرید

مربی گری زندگی
٪87
6,000,000 750,000 تومان

خرید

منِ شگفت انگیز 1 (سفر به درون خود)
٪66
2,500,000 850,000 تومان

خرید

سلسله جلسات«ازمن بپرس»
٪33
1,500,000 1,000,000 تومان

خرید

کارگاه نگرشی دیگر به حجاب
٪14
1,400,000 1,200,000 تومان

خرید

گروه نمایشی عمو نواب و آقاماشاءالله
٪20
1,500,000 1,200,000 تومان

خرید

ایمن سازی دختران نوجوان در برابر آسیب های اجتماعی
٪25
2,000,000 1,500,000 تومان

خرید