محتوایی چند رسانه ای جهاد تبیین

post-image

معرفی مجموعه

محتوایی چند رسانه ای جهاد تبیین

سخنران / منبری / مبلغ

ارائه محتوا جهاد تبیین برای بررسی مشکلات روز و روش حل مشکلات به صورت چند رسانه ای و بیان جذاب برای آحاد مردم بخصوص قشر جوان ودغدغه مندمشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1
ملزومات اجرا دیتا ، صوت مناسب ،
هزینه خدمت 150,000 تومان
انتخاب تاریخ