طراحی پوستر ، فیلم برداری ، تدوین

post-image

طراحی پوستر ، فیلم برداری ، تدوین

تولیدات رسانه ای (پوستر، کلیپ ...)

بسم الله الرحمن الرحیم

طراحی پوستر با فتوشاپ به صورت حرفه ای و صفر تا صد با ایده اولیه خریدار به مبلغ 125000 تومان
طراحی پوستر حرفه ای با فتوشاپ با استفاده از وکتور به مبلغ 100000 تومان


فیلمبرداری + تدوین حرفه ای کلیپ 1500000 تومان


تصویربرداری از مراسمات 750000 تومانمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 10
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1 ساعت و 30 دقیقه
ملزومات اجرا
هزینه خدمت 125,000 تومانانتخاب ویژگی:


انتخاب تاریخ