نمایش عروسکی

post-image

نمایش عروسکی

نمایش عروسکی

اجرای نمایش عروسکی به همراه گلی در صورت نیاز با گل ممد در خدمتتون هستیممشخصات خدمت:

مخاطب خردسال پیش دبستان دبستان
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 20 دقیقه
ملزومات اجرا میز برای اجرای نمایش. میکروفون و پایه میکروفون
هزینه خدمت 200,000 تومانانتخاب ویژگی:


انتخاب تاریخ