چایخانه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

post-image post-image post-image post-image post-image post-image post-image

چایخانه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

هم آفرینی (خلق اثر جمعی)

هیئت چایخانه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام باهدف ایجاد نقش آفرینی نوجوانان مشهدی و افزایش مهارت اجتماعی آنان توسط مدیریت شهری ایجاد و بنا شده است ،اما تمامی مدیریت و راهبری آن توسط نوجوانان مشهدی انجام میگردد. این چایخانه در عرصه میدان شهدا همه روزه از ساعت 17:00 الی 19:00 فعال و پذیرای زائران و مجاوران حریم رضوی می باشد.
مساجد،مدارس،هیئات مذهبی،تشکل های فرهنگی و... میتوانند با حضور نوجوانان 8 الی 17 سال خود، در قالب گروه های 30 نفره در این مکان به خدمت رسانی به زائران و مجاوران حریم رضوی بپردازند .
باتوجه به مردمی بودن تمام فرایند اجرا چایخانه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام نوجوانان میتوانند با خود کمک های مالی و یا موارد مصرفی از جمله قند، چای ،شکر و... همراه خود بیاورند.
هزینه پرداختی خدمت در سامانه برای خرید موارد مصرفی چایخانه از جمله چای،قند و... استفاده میشود .مشخصات خدمت:

مخاطب دبستان مقطع اول متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 30
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 180 دقیقه
ملزومات اجرا نوجوانان میتوانند به جهت مشارکت در این امر خداپسندانه، قند و چای به مقداری که دوست دارند، با خود بیاورند
هزینه خدمت 50,000 تومان
انتخاب تاریخ