بازیکار قهرمان من

post-image post-image post-image post-image post-image post-image post-image post-image post-image

معرفی مجموعه

بازیکار قهرمان من

هم آفرینی (خلق اثر جمعی)

خدمت ویژه این گروه جهادی و فرهنگی در سالگرد شهید سلیمانی، "بازیکار قهرمان" است. در بازیکار قهرمان من، که یک کارگاه بازی محور است. در آن کودکان با یک هم آفرینی و کار گروهی، دست به خلق یک اثر هنری با هدایت و رهبری مربی خود خواهند زد. در چهار مرحله مخاطب کودک و نوجوان باید به مسئله گشایی و حل معما پرداخته و با جمع آوری ابزار مورد نیاز ، با رسیدن به یک الگو کاغذی تصویری را طبق راهنما تکمیل کند . در گام سوم با پیاده سازی و کنار هم قرار دادن قطعات ساخته شده، نتیجه این فرایند برای بچه ها آشکار خواهد شد. و در گام آخر روایت گری سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی با یافته های بچه ها در مراحل گوناگون رقم خواهد خورد. اجرای این مسابقه با محوریت و همراهی مربی انجام می شود و مهارت هایی مانند حل مسئله، هم افزایی، هم فکری، کار گروهی و مسئولیت پذیری را به مخاطب خود در دل بازی آموزش می دهد. تعداد افراد شرکت کننده برای هر بار انجام این بازیکار 40 نفر می باشد. اگر تمایل به انجام این بازی مهیج دارید، حدود 4 ساعت زمان برای اجرای آن باید پیش بینی کنید.مشخصات خدمت:

مخاطب دبستان
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 4 ساعت
ملزومات اجرا قیچی، چسب ماتیکی
هزینه خدمت 700,000 تومان
انتخاب تاریخ