معرفی سردار در قالب هنر کاغذ و قیچی

post-image post-image post-image post-image post-image

معرفی مجموعه

معرفی سردار در قالب هنر کاغذ و قیچی

کاغذ قیچی

با برش طرحی زیبا از کاغذ جایگاه شهدا و شهادت و حاج قاسم برش زده و معرفی میگردد و کار بصورت هنری سمعی و بصری می باشدمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1 ساعت
ملزومات اجرا
هزینه خدمت 300,000 تومان
انتخاب تاریخ