اعزام گروه سرود

post-image

اعزام گروه سرود

اجرای صحنه (مراسم)

اعزام گروه سرود انجمن انقلاب جهت مراسمات ملی مذهبیمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 12
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 15 دقیقه
ملزومات اجرا سیستم صوت با کیفیت برای اجرای زنده حداقل چهار میکروفون
هزینه خدمت 400,000 تومانانتخاب ویژگی:


انتخاب تاریخ