ایمن سازی دختران نوجوان در برابر آسیب های اجتماعی

post-image post-image

معرفی مجموعه

ایمن سازی دختران نوجوان در برابر آسیب های اجتماعی

آموزشی مهارتی

ضرورت و اهمیت اجرای طرح :
متاسفانه در زمانه ای زندگی می کنیم که به علت دسترسی راحت افراد به انواع واقسام محتواهای مسموم از طریق بستر فضای مجازی در محروم ترین و دور افتاده ترین نقاط شهر وکشورمون،هر روز شاهد چالشها وآسیبهای خطرناک وگاها جبران ناپذیری در زندگی اجتماعی مردم هستیم.لذاواجب است با روشهای نوین،جذاب وعلمی،شناخت وبینش گروه های آسیب پذیر واز جمله دختران نوجوان را افزایش داده تا بدینوسیله از بزهکاریهای رایج این گروه همچون دوستیهای قبل از ازدواج ،جلوگیری شده وکمتر شاهد عواقبی مانند تنش درخانواده، شکست عاطفی ،گریز از خانه،خودکشی، و...باشیم.


شرح مختصری از برنامه :
با توجه به اینکه گروه هدف این دوره آموزشی ، دختران نوجوان بین سنین 13 تا 18 سال می باشند ، درابتدای کار بابرگزاری دوره
ان ال پی جوان ونوجوان ، دانش آموزان یاد میگیرند ،چطور در شرایط مختلف وگاها سخت وبحرانی آرامش و روحیه عالی خودشان را در در اوج نگه دارند ودچار اضطراب، استرس، افسردگی نشوند.
.عادتهای ریز و درشت بدی مثل تنبلی، خشم، زودرنجی و پرخاشگری را با عادتهای خوب جایگزین کنند.همچنین با مبانی هدفگذاری آشنا میشوند و یاد میگیرندچطور به این اهداف و موفقیتها درحوزه های مورد نظرشان برسندونهایتا این دوره با تغییر نگرش می تواند منجر به یک تحول عظیم در مخاطبین خود شود وآنها را در افزایش مهارت های اجتماعی وایجاد انگیزه در جذب سایردوستان خود توانمند سازد.سپس با همین عزیزان وبا آمادگی بیشترپذیرش ،وارد دوره چالشی وجذاب دختر،عشق،پسر خواهیم شد ودرآنجا با آفت های ارتباط با جنس مخالف ودوستیهای قبل از ازدواج مطابق با محورها وسرفصل های پیوست آشنا خواهند شد ونهایتا با کمک دوره باورهای من که یک دوره طراحی شده مدرن دربحث مسائل دینی می باشد ،بسیار ظریف وعقلی وارد بحث خداباوری خواهیم شد که این استحکام توحید وتقویت توکل در جلوگیری از لغزش ها بسیار کمک کننده خواهد بود.دراین میان می توان جهت همسو شدن مدیران مدارس ووالدین دانش آموزان،ازایشان هم دعوت شودکه درهردوره ای که علاقه مند هستند شرکت کنندتا ازین پس نه تنها بایادگیری تکنیک های ارتباط موثرودادن عزت نفس به بچه ها، وجودشان در کنار ایشان ایمن ساز شود بلکه در توسعه و پیشرفت کار برای سایر دانش آموزان نیز با ما همراه شوند.


اهداف کلی :
هم افزایی فرهنگی باارگانهاونهادهای مرتبط، جهت ایجاد یک جریان پرورشی پیشگیرانه اجتماعی موثروپایداردرمدارس دخترانه دوره متوسطه اول ودوم استان خراسان رضوی باعنوان کلی ایمن سازی دختران نوجوان در برابر آسیب های اجتماعیمشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 3
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1 ساعت 30 دقیقه
ملزومات اجرا سالن همایش یا نماز خانه یا سالن اجتماعات سیستم صوت پرده دیتا و ویدیو پرژکتور امکانات جهت پذیرایی
هزینه خدمت 1,500,000 تومان
انتخاب تاریخ