درجستجوی شخصیت

post-image

معرفی مجموعه

درجستجوی شخصیت

آموزشی مهارتی

بیان ضرورت و اهمیت اجرای طرح:
چطوریه که رو بعضی از نوجوونها از همین سن وسال کم میشه حساب کرد،بهشون مسئولیت داد وبه چند سال بعدشون هم که فکر می کنی، می بینی در توانشون چرخوندن یک خانواده وزندگی مشترک هست، ولی بعضی ها هنوز از فرم کودکی خارج نشدن ،وابستگی شدید به خانوادشون دارن وچه بسا در زندگی مشترک آینده، به جای همسر به دنبال والدین خود می گردند.
این قضیه ریشه در هویت نوجوون داره واینکه اونها چه تلقی از خودشون دارند.
به عنوان بزرگتر باید بدونیم که شخصیت یک نوجوون ابعاد مختلفی داره که به هر کدام توجه نکنیم، تبعاتی خواهد داشت.چه از بعد روحی ومعنوی وچه از بعد جسمی وجنسی،چه از لحاظ اخلاقی وعاطفی وچه از لحاظ عقلی واجتماعی شخصیت نوجوان باید قوام پیدا کنه.

شرح مختصری از برنامه :
با توجه به پیچیدگی ابعاد شخصیت نوجوونها وازاونجایی که ممکنه خانواده ها ویا محیط اجتماع درطول سالها همزیستی با اونها،چه در دوران کودکی وچه دردوران نوجوانی، خواسته ویا ناخواسته، لطمه ای به هویت نوجوون زده باشند، برای جبران آن نیاز به درمانگری هست.
مرکز مشاوره فردی موسسه راه روشن با نام خانه مهر و زیر نظر سازمان نظام روانشناسی ،سلسله جلساتی رو با عنوان در جستجوی شخصیت در نظر گرفته که در اون با بهره گیری از کارشناسان متخصص،متعهد ودلسوز درجلسات مشاوره فردی به استحکام شخصیت یک نوجوان می پردازه.اگر خانواده ها دراین تعامل ،درموضوعاتی همچون مسائل بالینی(اضطراب،استرس ،افسردگی )بلوغ وتربیت جنسی،اعتماد به نفس وهر گونه مسئله ای در حوزه جوان ونوجوان دغدغه ای داشته باشند، ان شاالله به حل آن خواهیم پرداخت.

اهداف کلی :
آشنایی اولیا ومربیان مدارس با ظرافت ها وملاحظاتی که در هویت نوجوان وجود دارد وکمک به آنها درمواجه با هرگونه عوارضی که از عدم استحکام شخصیت دانش آموزان حادث شده است.مشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 2
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 45 دقیقه
ملزومات اجرا یک فضای آرام و امن
هزینه خدمت 150,000 تومان
انتخاب تاریخ