نمایش طنز عمو جعفری و آقا باریکلا

post-image post-image post-image

نمایش طنز عمو جعفری و آقا باریکلا

اجرای صحنه (مراسم)

اجرا نمایش طنز با موضوعات مختلف توسط عمو جعفری و یک شخصیت طنزمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 2
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 40 دقیقه
ملزومات اجرا 2 عدد میکروفن بهمراه دیگر لوازم صوت
هزینه خدمت 500,000 تومان
انتخاب تاریخ