تبدیل مهارت به درآمد

post-image post-image post-image post-image post-image

معرفی مجموعه

تبدیل مهارت به درآمد

آموزشی مهارتی

کارگاه آموزشی کسب وکار برای آقایان و برای خانم ها توانمند سازیمشخصات خدمت:

مخاطب مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90
ملزومات اجرا تخته ماژیک دیتا یا ال سی دی
هزینه خدمت 350,000 تومان
انتخاب تاریخ