اعزام مربی بازی

اعزام مربی بازی

بازی (استیجی، خلاق، میزی ...)

بازی به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی و از عوامل رشد در ساحتهای تربیتی، همواره همراه و دستیار مربی بوده و هست. خانه همبازی در راستای اهداف انسانِ طراز انقلاب اسلامی به تولید بازی هایی پرداخته است که از حیث قالب و مفهوم، به تربیت انقلابی کودک ونوجوان در خانواده و جامعه کمک می کند.

مجموعه خانه هم بازی در مناسبت های مختلف اقدام به اعزام مربی برای مدارس، مجموعه ها، مراسم مردمی و ... می نماید.
محتوای بازی های قابل اجرا، تولید کارشناسان خانه هم بازی است. این بازی ها با در نظر گرفتن مفاهیم و محتوای ارزشمند دینی و انقلابی زیر نظر کارشناسان مسائل دینی تولید می شود.
بسته داستان و بازی جنگنده های مقاومت با محوریت ادامه حرکت حاج قاسم در جهان هم به مجموعه متقاضی اهدا می وشد.مشخصات خدمت:

مخاطب پیش دبستان دبستان مقطع اول متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1 ساعت
ملزومات اجرا ابزار بازی (مثلا برای مناسبت شهادت سردار سلیمانی 21 عدد بادکنک، 18 عدد لیوان کاغذی، 10 عدد بطری پلاستیکی، یک پرچم کوچک فلسطین) فضای بزرگ به نسبت تعداد بچه ها
هزینه خدمت 200,000 تومان
انتخاب تاریخ