تربیت جنسیتی وجنسی نوجوان

post-image

تربیت جنسیتی وجنسی نوجوان

کارگاه آموزشی / مهارتی

باتوجه به اینکه نوجوان دچارتحولات بلوغ، سردرگمی درهویت، ماجراجویی وهیجان طلبی، گرایش به همسالان ورفتارهای پرخطرجنسی هست، اگر آموزش و مهارتهای موردنیاز دریافت نکند ودرمسیردرست هدایت نشود آسیب می بیندلذانیازمندگفتگوبانوجوان درزمینه هویت جنسیتی ومهارتهای خودمهارگری، اعتمادبه نفس،جراتمندی ، مدیریت اوقات فراغت ومصرف رسانه و رشدمعنوی هستیم که دراین زمینه موسسه سجا( سلامت جنسی اسلامی ایرانی) آمادگی دارد این مباحث را بارویکراسلامی ایرانی درقالب یک جلسه آموزشی 1.5 ساعته باعنوان تربیت جنسیتی وجنسی نوجوان درمدارس ومساجدوتشکلها برگزار نماید. همچنین خدمات مشاوره ای ومباحث آموزشی دیگری مختص والدین باعنوان تربیت عاطفی وجنسی فرزندم ، جوانان باعنوان تمایلات و رفتارهای عاطفی وجنسی، زوجین باعنوان هم آغوشی و رابطه جذاب باهمسرم هست که درصورت تقاضا ارائه خواهدشد. موسسه سجاازسال95باماموریت مقاوم سازی ومصونیت بخشی نوجوانان، جوانان وخانواده ها فعالیت خودش روبه صورت متمرکز وتخصصی در حیطه امرجنسی دربخشهای مختلف رصدوآینده پژوهی، پژوهش وسیاستگذاری، رسانه و گفتمان سازی، آموزش ومشاوره شروع نموده وتاکنون ضمن انجام پژووهشهای بسیار وتهیه محتواهای کاربردی درقالب نرم افزار،کتاب وطرح درس توانسته درسطح حاکمیت ومجموعه های مردمی دربیشتراستانهای کشور برنامه هایی برای 6گروه نوجوانان، جوانان، والدین، زوجین، مشاوران ودرانگران، طلاب ومربیان ومعلمان وفعالان اجرانماید.مشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90
ملزومات اجرا
هزینه خدمت 350,000 تومان
انتخاب تاریخ