چگونه کارافرین شویم؟

post-image post-image post-image

معرفی مجموعه

چگونه کارافرین شویم؟

کارگاه آموزشی / مهارتی

استعداد من چیست؟
بدون پول چگونه کاری را شروع کنم؟
از کجا شروع کنم؟
به چه مجوزهای نیاز دارم؟
چگونه مجوز بگیرم؟مشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 3
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90دقیقه
ملزومات اجرا تخته وایت برد ماژیک کاغذو خودکار
هزینه خدمت 200,000 تومان
انتخاب تاریخ