چگونه رسالت خویش را بشناسیم؟

post-image

چگونه رسالت خویش را بشناسیم؟

کارگاه آموزشی / مهارتی

اگر از افراد موفق بپرسید دو مورد از مهم ترین دلایل موفقیتشان چه بوده است، قطعاً یکی از آن ها را استعدادیابی و کشف رسالت زندگی و هدف اصلی خود می گویند. چرا که اگر شما ندانید که در زندگی خود باید به چه سمتی حرکت کنید، می خواهید چه کار کنید؟ هر چقدر هم که تلاش کنید و پشتکار بالایی داشته باشید، باز هم چون مسیر اشتباهی را برای حرکت انتخاب کرده اید به سوی بیراهه خواهید رفت!
ما قصد داریم دقیقاً از همین اتفاق جلوگیری کنیم و به شما بگوییم که چگونه رسالت شخصی خود را پیدا کنیم؟
حداقل 15 نفر
100هزار تومان تخفیف توسط انجمن وقف فرهنگ و هنر پرداخت شده است.مشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1/30
ملزومات اجرا پرده و دیتا
هزینه خدمت 100,000 تومان
انتخاب تاریخ