استعداد سنجی و نخبه پروری

post-image post-image

معرفی مجموعه

استعداد سنجی و نخبه پروری

کارگاه آموزشی / مهارتی

حتما کلیپ رضایت مشتری برنامه mpt مشاهده کنید.
استعداد سنجی توسط آزمون های نرم شده با تحلیل برای خودجو ها انجام می شود و در انتها جهت تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف ، یک برنامه جامع و علمی از منابع خطاناپذیر به خودجو معرفی می گردد و مهارت های خودآگاهی ، خودارزشمندی و خوبسندگی توسط مبین برای خودجو نهادینه می گردد . برنامه مراقبه پویایی تحول یکی از برنامه های بی نظیر تربیتی است که درصدد است با شکوفایی استعداد افراد آنها را به یک نخبه علمی ، مهارتی ، معنوی ، ارتباطی ، و... تبدیل کند ...
سرفصل های گام های برنامه mpt
1.خود آگاهی به روش mpt
2. خودارزشمندی و عزت نفس به روش mpt
3. خودبسندگی و اعتماد بنفس به روش mptمشخصات خدمت:

مخاطب مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 60
ملزومات اجرا جلسات به صورت کارگاه چند رسانه ای برگزار می شود بعد از آن یک روش جامع تربیتی با استفاده از جلسات مشاوره و مراقبه فردی با کتابکار خودخوان به کمک خودجو می آیند ( مدل پشتبان تحصیلی باکارکردهای تربیت محور و مهارت افزا)
هزینه خدمت 300,000 تومان
انتخاب تاریخ