آموزش سواد رسانه و فضای مجازی

post-image

معرفی مجموعه

آموزش سواد رسانه و فضای مجازی

کارگاه آموزشی / مهارتی

اعزام مربی سواد رسانه و سواد فضای مجازی
برگزاری کارگاه و کلاس و سمینار و همایش با موضوعات سواد رسانه و جهاد تبیین
برای دوره های سنی متفاوت اعم از پسران و دختران و والدین
برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه اقشار و کارکنان و کارمندان دستگاه های مختلف
اعزام مدرس سواد رسانه ویژه مدارس و مساجد و تشکل ها
جذب نیروی توانمند در زمینه تدریس
آموزش سرفصل های سواد رسانه با ادبیاتی جذاب : اعم از کلیات سواد رسانه - مهارت های سواد دیجیتال - رژیم و آداب مصرف رسانه - تفکر انتقادی - عملیات روانی - جریان شناسی رسانه ها - و تولیدات رسانه ای اعم از تولیدات موبایلی و سیستمیمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 100 تا 120 دقیقه
ملزومات اجرا ترجیحا دیتا و پروژکتور تخته وایت برد و ماژیک سیستم صوت
هزینه خدمت 200,000 توماناعزام مربی خواهر و برادر در هر سطحی برای هر مخاطبی با موضوعات سواد رسانه و سواد فضای مجازی


انتخاب تاریخ