کارآفرین شو

post-image

کارآفرین شو

کارگاه آموزشی / مهارتی

عزیزان حاضر در این کارگاه با اصول اولیه راه اندازی کسب و کار آشنا می شوند
کسانی هم که در حال حاضر کسب وکار دارند در صورت حضور می توانند ارتقاء و رشد در مهارت خود را بعد از حضور در کارگاه ببینند
راه های درآمدزایی در فضای مجازی و حتی مشاغل فضای حقیقی از جمله مطالبی هست که در این کارگاه می توانید آن را تجربه کنیدمشخصات خدمت:

مخاطب مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 2 ساعت
ملزومات اجرا
هزینه خدمت 200,000 تومان
انتخاب تاریخ