کارگاه گفتگو در مورد چرایی و ماهیت انقلاب

post-image

معرفی مجموعه

کارگاه گفتگو در مورد چرایی و ماهیت انقلاب

کارگاه آموزشی / مهارتی

در این کارگاه در مورد سوالات دانش آموزان یا دانشجویان در این موارد به گفتگو می پردازیم:
1- شرایط کشور قبل از انقلاب و بعد از انقلاب
2- ماهیت حکومت پهلوی اول و دوم
3- شرایط کشور بعد از انقلاب 57
4- آرمان های انقلاب اسلامی
5- آیا از آرمان های خود عبور کرده ایم یا تداوم دارد؟
6- ماهیت اندیشه اسلام ناب و اسلام آمریکایی

- این کارگاه در صورتی موثر خواهد بود که مخاطب با اختیار و آگاهی خود آمده باشد.

- تعداد مخاطب از 30 نفر بیشتر نباشد.مشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90 دقیقه
ملزومات اجرا امکانات پخش فیلم برای مخاطب
هزینه خدمت 120,000 تومان
انتخاب تاریخ