کارگاه سواد رسانه ای

post-image

معرفی مجموعه

کارگاه سواد رسانه ای

کارگاه آموزشی / مهارتی

دوره های مهارتی و کاربردی:
دوره سواد رسانه و فضای مجازی و شناخت چگونگی درآمد از شبکه های اجتماعی
دست های پشت پرده اینترنت جهان و شناخت کمپانی های بزرگ ایران و جهان در حوزه فضای مجازی
دوره تحلیل انیمیشن های بزرگ ایران و جهان و مهارت آغاز ساخت پویا نمایی
دوره بررسی بازی های مجازی و مهارت گیم سازیمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 2
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1.5 ساعت
ملزومات اجرا پروژکتور سیستم صدای خوب
هزینه خدمت 300,000 تومان
انتخاب تاریخ