معجزه ارتباط موثر و خلاق با فرزندان

post-image

معجزه ارتباط موثر و خلاق با فرزندان

کارگاه آموزشی / مهارتی

کانون تخصصی کودک وخانواده سلام با مدیریت آقای هادی نصرآبادی مجموعه ای فعال ،مولد ،جریان ساز و کارآمد با محور شکوفایی کودکان ملکوتی و فرامادی در بستر خانواده بالنده به عنوان کوچکترین تشکل دینی ، با نگاه شبکه ای و سیستمی در طراحی و اجرای برنامه های متنوع آموزشی و نگرشی و تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان و والدین و مربیان دغدغه مند، علاقه مند و طالب در حل مساله های روز جامعه و مبتلابه خانواده ها ، مدارس ، مربیان و دانش آموزان می باشد.
بسترسازی و فرهنگ سازی پایدار و سازنده در راستای اصلاح نگرش خانواده ها در سبک زندگی اسلامی ایرانی برای تربیت و شکوفایی فرزندان با داشتن 3شاخصه حریت ، شخصیت و تفکر در بستر خانواده متعالی ، مولد ،متدین و بانشاط رسالت ماست.
در همین راستا واحد آموزش و مهارت( رشدانای ) کانون کارگاه فشرده آموزشی و نگرشی و مهارتی 90دقیقه ای ویژه پدران و مادران و مربیان تربیتی مدارس توسط استاد هادی نصرآبادی و تیم کارشناسان و مشاوران کانون با عنوان "معجزه ارتباط موثر وخلاق با فرزندان" و هدف کاهش گسست و فاصله عجیب و غریب بین والدین و مربیان با فرزندان نسل جدیدمان و زمینه سازی ایجاد ارتباطات موثر و سازنده و کم چالش در خانواده ها به عنوان یک سرمایه گذاری فرهنگی اثرگذار با هماهنگی قبلی قابل برگزاری است .
مدرس در این برنامه آموزشی ، نگرشی و مهارتی در قالب یک کارگاه مشارکتی 90 دقیقه ای با والدین و مربیان محترم و دلسوز نقش آفرینی خواهد داشت.
عمده مباحث مطرح شده در این کارگاه بر اساس شرایط و نیازهای مخاطبین :
* اصول و مبانی کلی تربیت سازنده و مولد دینی
* مفهوم تربیت و ارتباط
*4حوزه ارتباطی و 3 محیط تربیتی
*اصول کلی و موانع ارتباط موثر و سازنده و کم چالش
*بحران های پیش روی والدین و مربیان درحالی که برای بچه ها روال رشد طبیعی آنهاست.
*بررسی ریشه های مساله ها و گسست های ایجاد شده نسلی خانواده ها
* بیان کلیات راهکارهای سیستمی و علمی کاهش گسست ها و فاصله های نسلیمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 2
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90 دقیقه
ملزومات اجرا جهت برگزاری جامع تر و موثرتر کارگاه تخته وایت برد و دیتاپرژکتور با لب تاب آماده باشد بهتر است.
هزینه خدمت 250,000 تومان
انتخاب تاریخ