قهرمان کارآفرین

post-image post-image post-image post-image

قهرمان کارآفرین

کارگاه آموزشی / مهارتی

دراین کارگاه آموزشی سعی داریم تا درمخاطبان انگیزه شروع کار را بوجود آوریم و اورا متوجه کنیم که چطور با کمترین امکانات و توانایی های موجود متناسب با علایق شخصی می توان کاری را شروع کرد.

متاسفانه ما یاد گرفته ایم که همه چیز آماده در اختیارمان قرارگیرد و به ما بگویند که چکاری انجام دهیم .
و درقبال ساعت کاری دستمزد بگیریم .اما اینکه یاد بگیریم که چطور نیازهای مخاطبان راتشخیص و رفع نماییم و درقبال آن دریافتی داشته باشیم کاری است که اکثرا نمی دانند حتی با وجود تحصیلات بالا و حتی فراگیری مهارت ها وهنرهای مختلف .
به زبان ساده ،مایادگرفته ایم که به استخدام دربیایم و نه اینکه برای خود کسب وکاری مبتنی بر نیازهای مردم ایجاد کنیم .
اما دراین کارگاه سعی بر روشن کردن اذهان مخاطبان داریم که درهرسن و جنس و هروضعیتی و حتی درخانه و با شغل خانگی می تواان کسب وکاری راه انداخت .مشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90
ملزومات اجرا ویدئو پروژکتور و پرده نمایش
هزینه خدمت 200,000 تومان
انتخاب تاریخ