عمو توانا و هدهد خوشخبر

post-image post-image post-image post-image post-image

عمو توانا و هدهد خوشخبر

اجرای صحنه (مراسم)

با توجه به مقطع مخاطب برنامه متفاوت است
عمو توانا و هدهد خوشخبر برای مقطع دبستان
که عمو توانا برنامه اجرا می کند و عروسک هدهد برای شعر خوانی و کمک به عمو توانا می اید و دیالگهایی با توجه به موضوع برنامه صورت می گیرد
اگر مقطع بالا تر از ابتدایی بود بجای هدهد شخصیت طنز سیف الله می آید در ب نامه شعر خوانی و مسابقه هم برگزار می شودمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 2
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 45 دقیقه
ملزومات اجرا در اجرای با هدهد جایگاه هدهد که پشت میز است باید آماده شود و برای بر گزاری مسابقه نیاز به جایزه نیز می باشد سیستم صوت و دو میکروفن هم نیاز است در اجرای با شخصت طنز هم نباز به دو میکروفن و هدیه هم هست
هزینه خدمت 600,000 تومان
انتخاب تاریخ