ارایه کارگاه آموزشی خلاقیت و مهارت های بنیادین کسب وکار

post-image

ارایه کارگاه آموزشی خلاقیت و مهارت های بنیادین کسب وکار

کارگاه آموزشی / مهارتی

در این دوره بسته به نوع مخاطب در قالب 2 تا 4 جلسه و به صورت کارگاهی به تشریح خلاقیت و نوآوری خواهیم پرداخت. در ادامه به معرفی نوآوری نظام یافته(TRIZ) می پردازیم. در نهایت نگاهی خواهیم داشت به مهارت های بنیادین راه اندازی کسب و کارمشخصات خدمت:

مخاطب دبستان مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90 دقیقه
ملزومات اجرا در صورت وجود یک دستگاه ویدیو پروژکتور و وایت بورد، در صورت عدم وجود اطلاع دهید تا بیاورم.
هزینه خدمت 50,000 تومان
انتخاب تاریخ