سمینار فن بیان و سخنوری

post-image

سمینار فن بیان و سخنوری

کارگاه آموزشی / مهارتی

در سمینار تک جلسه ای فن بیان و سخنوری، مخاطبین عزیز با مباحث و سرفصل های اصلی دوره فن بیان اشنا می شوند.
این سمینار (دوره) به کسانی توصیه می شود که در اندیشه ارتقاء و رشد و رویش ارتباطات خود هستند.
همچنین کسانی که می خواهند به راحتی در هر جمعی ارائه داشته باشند؛ خودشان و ایده هایشان را بهترین شکل معرفی کنند؛ از عقیده خود دفاع کنند؛ افزایش اعتماد به نفس و جرات مندی و ابراز وجود
و کاهش استرس و ترس و خجالت
از دیگر خروجی های این دوره هستند.
سرفصل های اصلی:
زبان بدن حرفه ای و جذاب، لحن شیوا و رسا، کلام نافذ و تاثیرگذار، افزایش هوش کلامی، بداهه گویی، صدا سازی، ادبیات گفتاری متفاوت و متقاعد کننده و ...مشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 120 دقیقه
ملزومات اجرا
هزینه خدمت 250,000 تومان
انتخاب تاریخ