کهکشان 16 شوت 2 اینچ

کهکشان 16 شوت 2 اینچ

ملزومات نور افشانی

کهکشان 16 شوت 2 اینچ

ارتفاع روشن شدن : 50 متر

تعداد شوت ها : 16 عدد

پس از روشن نمودن فیتیله به صورت پشت سرهم تا ارتفاع 50 متر نور افشانی کرده و گل های رنگارنگ را ایجاد می کنند.

تذکر: جهت ایمنی ، لازم می باشد از این محصول طبق دستور العمل درج شده بر روی آن استفاده شود.745,000 تومان موجودی محصول به اتمام رسیده است.