کارگاه آموزشی / مهارتی

طرح اعزام مبلغ تسهیل گر جوانی جمعیت در ماه مبار...
٪70
100,000 30,000 تومان

خرید

آموزش سواد رسانه و فضای مجازی
٪50
400,000 200,000 تومان

اتمام سانس

کارگاه سواد رسانه ای
٪57
700,000 300,000 تومان

اتمام سانس

چگونه کارافرین شویم؟
٪87
1,500,000 200,000 تومان

اتمام سانس

سفر به دنیای درون!
٪80
2,000,000 400,000 تومان

اتمام سانس

معجزه ارتباط موثر و خلاق با فرزندان
٪50
500,000 250,000 تومان

اتمام سانس

کارگاه گفتگو در مورد چرایی و ماهیت انقلاب
٪40
200,000 120,000 تومان

اتمام سانس

قهرمان کارآفرین
٪60
500,000 200,000 تومان

اتمام سانس

کارگاه نگرشی دیگر به حجاب
٪14
1,400,000 1,200,000 تومان

اتمام سانس

استعداد سنجی و نخبه پروری
٪57
700,000 300,000 تومان

اتمام سانس

سمینار فن بیان و سخنوری
٪50
500,000 250,000 تومان

اتمام سانس

باشگاه پرورش حافظه
٪40
300,000 180,000 تومان

اتمام سانس

ارایه کارگاه آموزشی خلاقیت و مهارت های بنیادین ...
٪75
200,000 50,000 تومان

اتمام سانس

تربیت جنسیتی وجنسی نوجوان
٪30
500,000 350,000 تومان

اتمام سانس

مربی گری زندگی
٪87
6,000,000 750,000 تومان

اتمام سانس

کارآفرین شو
٪60
500,000 200,000 تومان

اتمام سانس

عادتسازی به مطالعه و کتابخوانی
٪67
1,500,000 500,000 تومان

اتمام سانس

چگونه رسالت خویش را بشناسیم؟
٪50
200,000 100,000 تومان

اتمام سانس

منِ شگفت انگیز 1 (سفر به درون خود)
٪66
2,500,000 850,000 تومان

اتمام سانس

تربیت عاطفی وجنسی فرزندم
٪30
500,000 350,000 تومان

اتمام سانس